otazka

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Svislé dopravní značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Svislé zákazové dopravní značky:

Otázka č. 06060373/2 body

1/1

 

 

Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.

 

 

Informují řidiče motorových vozidel o omezeních na silnici.

 

 

Upozorňují na místa, kde řidiči hrozí nebezpečí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Svislé dopravní značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Svislé zákazové dopravní značky:

Otázka č. 06060373/2 body

1/1

 

 

Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.

 

 

Informují řidiče motorových vozidel o omezeních na silnici.

 

 

Upozorňují na místa, kde řidiči hrozí nebezpečí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Svislé dopravní značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Svislé zákazové dopravní značky:

Otázka č. 06060373/2 body

1/1

 

 

Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.

 

 

Informují řidiče motorových vozidel o omezeních na silnici.

 

 

Upozorňují na místa, kde řidiči hrozí nebezpečí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Svislé dopravní značky“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Svislé zákazové dopravní značky:

Otázka č. 06060373/2 body

1/1

 

 

Ukládají účastníku provozu na pozemních komunikacích zákazy nebo omezení.

 

 

Informují řidiče motorových vozidel o omezeních na silnici.

 

 

Upozorňují na místa, kde řidiči hrozí nebezpečí.