otazka

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Předmět úpravy“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

Otázka č. 06060211/2 body

1/1

 

 

Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích.

 

 

Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích.

 

 

Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Předmět úpravy“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

Otázka č. 06060211/2 body

1/1

 

 

Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích.

 

 

Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích.

 

 

Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

 

 

 

 

 

 

Zákon o silničním provozu, tj. zákon č. 361/2000 Sb., upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích. Při tom platí, že pozemní komunikace se dělí, dle zákona o pozemních komunikacích, na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Účelovou komunikací mohou být také polní nebo lesní cesty. Pravidla provozu tedy platí i na těchto polních a lesních cestách, nikoliv však na polích a v lesích.

 

Více o rozsahu zákona č. 361/2000 Sb., viz § 1 Předmět úpravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Předmět úpravy“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

Otázka č. 06060211/2 body

1/1

 

 

Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích.

 

 

Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích.

 

 

Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

 

 

 

 

 

 

Zákon o silničním provozu, tj. zákon č. 361/2000 Sb., upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích. Při tom platí, že pozemní komunikace se dělí, dle zákona o pozemních komunikacích, na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Účelovou komunikací mohou být také polní nebo lesní cesty. Pravidla provozu tedy platí i na těchto polních a lesních cestách, nikoliv však na polích a v lesích.

 

Více o rozsahu zákona č. 361/2000 Sb., viz § 1 Předmět úpravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 1 otázka na téma

„Předmět úpravy“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu:

Otázka č. 06060211/2 body

1/1

 

 

Na všech pozemních komunikacích a též na polích, loukách a v lesích.

 

 

Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích.

 

 

Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla.

 

 

 

 

 

 

Zákon o silničním provozu, tj. zákon č. 361/2000 Sb., upravuje práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích. Při tom platí, že pozemní komunikace se dělí, dle zákona o pozemních komunikacích, na dálnice, silnice, místní komunikace a účelové komunikace. Účelovou komunikací mohou být také polní nebo lesní cesty. Pravidla provozu tedy platí i na těchto polních a lesních cestách, nikoliv však na polích a v lesích.

 

Více o rozsahu zákona č. 361/2000 Sb., viz § 1 Předmět úpravy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně! www.schroter.cz