Opakování a přezkoušení – testové otázky s výkladem

 

 

 

Nejspíš už asi víte, že „magorským“ klikáním na odpovědi A, B, nebo C se pravidla provozu naučit nedají.

 

Rovněž je ale známé, že si mnozí z vás nedáte říct, a přesto bezhlavě klikáte na různé verze testů, které jsou na internetu k dispozici.

 

Právě pro vás je zde připraven alespoň jakýsi kompromis, totiž testové otázky s výkladem.

 

Orientačně lze účelnost jednotlivých forem „výuky“ zhodnotit asi takto:

 

Bezhlavé klikání na různé verze testů – naučíte se jen asi 30 % pravidel provozu.

   

 

Testové otázky s výkladem – naučíte se cca 60% pravidel provozu.

   

 

Skutečná výuka, paragraf po paragrafu, – naučíte se cca 90 % pravidel provozu.

   

 

Pokud jste se tedy už seznámili se správným postupem řešení situací na křižovatkách, můžeme se pustit do testových otázek, přičemž otázky na dané téma jsou opatřeny výkladem. Alespoň se tak dozvíte proč je ta či ona odpověď správná či nesprávná.

 

Mimochodem, otázky na téma „Řešení dopravních situací“ jsou hodnoceny nejvyšším počtem 4 bodů a u závěrečné zkoušky bychom případně mohli chybně zodpovědět pouze jednu takovou otázku.

 

 

 

 

K testovým otázkám tudy prosím…