uvod

 

 

„Dopravní situace“, to nejsou jen křižovatky

 

 

 Řidič musí umět řešit nejrůznější dopravní situace, nejen dopravní situace na křižovatkách!

 V testových otázkách jsou mezi dopravní situace (tj. za 4 body) zařazeny i situace na železničních přejezdech.

 Řešení dopravních situací na křižovatkách je vlastně nejsnadnější. Ostatní dopravní situace vyžadují širší znalosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ruzne

 

 

Řidič musí umět vyřešit nejrůznější dopravní situace

 

 

 

Jako řidiči musíme být schopni řešit řadu dopravních situací, na křižovatkách, ale i mimo ně.

 

První dopravní situaci řešíme hned, když vyjíždíme od okraje pozemní komunikace. Už zde může skončit naše jízda u závěrečné zkoušky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nespočet dalších dopravních situací následuje během jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

Ke správnému řešení potřebujeme samozřejmě znát dopravní značky a pravidla provozu. Základní řešení nejrůznějších dopravních situací je vždy dáno příslušným ustanovením zákona. Např. ustanovení o objíždění, o železničním přejezdu apod.

 

Navíc ale musíme mít také smysl pro slušnost a pro zásady bezpečné jízdy, tedy musíme mít určité osobnostní předpoklady.

 

V drobných odlišnostech každého jednotlivého případu pak do správného řešení zapojíme také svou zodpovědnost, ohleduplnost i schopnost odhadnout další vývoj konkrétní situace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecně lze říci, že bezpečné řešení každé dopravní situace vyžaduje slušný a ohleduplný vztah k ostatním účastníkům provozu. Jinými slovy, v zájmu vlastní bezpečnosti užíváme při rozhodování a následném řešení defenzivní způsob jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Několik dopravních situací mimo křižovatku najdeme také v testových otázkách.

 

V praxi je však řešení dopravních situací mimo křižovatky obvykle náročnější, protože správné řešení vyžaduje znalost mnoha různých ustanovení zákona o silničním provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prejezd

 

 

Dopravní situace řešíme i na železničním přejezdu

 

 

 

 

Železniční přejezdy jsou bezesporu nebezpečným místem, a pokud na nich dojde k nehodě, následky bývají tragické.

 

To je nejspíš i důvodem, proč jsou v závěrečném testu železniční přejezdy zařazeny mezi položky s nejvyšším počtem 4 bodů.

 

Pro správné řešení se musíme nejprve seznámit s ustanoveními § 28 a  29 zákona o silničním provozu, tj. zákona č. 361/2000 Sb.

 

Samozřejmě do řešení v praxi musíme zapojit i svou ukázněnost, tedy opět jde o potřebné osobnostní předpoklady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krizovatka

 

 

Řešení křižovatek není složité

 

 

 

Jestliže je řešení situací na křižovatkách v závěrečném testu ohodnoceno nejvyšším počtem 4 bodů, a křižovatek je mezi různými „dopravními situacemi“ nejvíce, pak může vzniknout dojem, že řešení situací na křižovatkách patří mezi nejtěžší otázky. Opak je ale pravdou.

 

Ke správnému řešení situací na křižovatkách potřebujeme znát jen asi šest paragrafů zákona (ke správnému řešení ostatních dopravních situací je to přibližně 10x více).

 

Nicméně, musíme vědět jak na to. Vše potřebné je vysvětleno na stránce „Postup řešení…“, přístupové tlačítko nejdete v „OBSAHU“ jednotlivých témat.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena