V 6a

V6a          

Příčná čára souvislá se symbolem „Dej přednost v jízdě!“

 

Značka vyznačuje hranici křižovatky. Lze ji použít pro vyznačení místa pro zastavení vozidla v prostoru křižovatky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příčná čára doplněná symbolem, stejně jako příčná čára bez symbolu, vyznačuje hranici křižovatky před níž jsme povinni zastavit vozidlo, je-li křižovatka řízena světelnými signály a rozsvítí-li se signál s červeným světlem „Stůj!“ nebo se žlutým světlem „Pozor!“, viz § 70 zákona. Popřípadě jsme povinni zastavit vozidla před hranicí křižovatky na obdobný pokyn policisty, je-li křižovatka řízena policistou, viz § 75 zákona.

 

Symbol na vozovce „Dej přednost v jízdě!“ obvykle jen připomíná povinnost, která vyplývá ze svislé dopravní značky „Dej přednost v jízdě!“ nebo „Stůj, dej přednost v jízdě!“. Přednost v jízdě ale samozřejmě dáváme jen v případě, že křižovatka není v dané chvíli řízena světelnými signály ani policistou.

 

Není-li křižovatka řízena světelnými signály nebo policistou, pak se řídíme svislými dopravními značkami upravujícími přednost a symbol na vozovce nám naši případnou povinnost dát přednost v jízdě připomíná. Mělo by nám být ale jasné, co pojem „Dát přednost v jízdě“ dle zákona vlastně znamená.

 

Stručně řečeno si při dávání přednosti v jízdě musíme počínat tak, aby řidič, který má přednost v jízdě, nemusel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy. Doslovně viz § 2 zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Křižovatka je řízena světelnými signály a pro náš směr jízdy svítí signál s červeným světlem „Stůj!“.

Jsme proto povinni zastavit vozidlo před příčnou čarou, tj. před hranicí křižovatky,

přitom nevadí, že naše vozidlo zakryje symbol na vozovce „Dej přednost v jízdě!“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže jsou světelné signály vypnuté, pak symbol na vozovce připomíná naši povinnost

dát přednost v jízdě řidičům jedoucím po hlavní pozemní komunikaci.

Přitom jsme v dané situaci povinni i zastavit vozidlo, a to na takovém místě,

odkud máme do křižovatky náležitý rozhled (to nemusí být před příčnou čárou).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méně významná komunikace slouží pouze chodcům a cyklistům.

Cyklisté musí povinnost dát přednost v jízdě pochopit jen na základě symbolu na vozovce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Snad je nám všem jasné, že naší povinností bude zastavit vozidlo.

Otázka pak zní, zda smíme zastavit vozidlo eventuálně až za příčnou čárou

se symbolem „Dej přednost v jízdě!“?