V 12b

V12b          

Žluté zkřížené čáry

 

Značka vyznačuje plochu, na kterou nesmí řidič vjet, pokud je za touto plochou taková dopravní situace, že by byl nucen zastavit vozidlo na vyznačené ploše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Žluté zkřížené čáry“ bývají často vyznačeny v křižovatce a mají obdobný význam jako ustanovení zákona o tom, že řidič nesmí vjet do křižovatky, nedovoluje-li mu situace za křižovatkou pokračovat v jízdě, viz § 22 Jízda křižovatkou.

 

Jinými slovy, do křižovatky či na „Žluté zkřížené čáry“ nesmíme vjet, pokud bychom byli nuceni na těchto místech zastavit vozidlo například v důsledku kolony stojících vozidel.

 

Význam je prostý. Pokud bychom v křižovatce či na žlutých zkřížených čarách v daném směru zastavili vozidlo, znemožnili bychom tím následnou jízdu ostatních vozidel jedoucích v příčném směru. Kolona stojících vozidel by se tak rozrostla do všech směrů.

 

Význam žlutých zkřížených čar lze považovat za ještě přísnější, než obecné ustanovení zákona.

 

Zatímco obecné ustanovení zákona uvádí jistou výjimku, podle níž smíme do křižovatky vjet a v křižovatce smíme zastavit vozidlo, odbočujeme-li vlevo, popřípadě zastavujeme-li vozidlo před přechodem pro chodce (§ 22 zákona), ve vztahu ke žlutým zkříženým čarám žádná taková výjimka uvedena není.

 

Abychom povinnosti řidiče v místě žlutých zkřížených čar skutečně splnili, je nutné i předvídat. Samozřejmě dříve, než na žluté zkřížené čáry vjedeme.

 

Jestliže za křižovatkou, respektive za žlutými zkříženými čarami je kolona pomalu jedoucích vozidel a postupně se na těchto vozidlech začínají rozsvěcovat brzdová světla, hrozí riziko, že bychom se svým vozidlem uvízli právě na žlutých zkřížených čarách.

 

 

 

 

 

 

 

 

Řidiči třech nejbližších vozidel stojících v levém jízdním pruhu

by nejspíš právě propadli u zkoušky z praktické jízdy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na světelný signál s nepřerušovaným žlutým světlem „Pozor!“

jsme povinni zastavit vozidlo před příčnou čarou souvislou.

S malým osobním automobilem se vejdeme mezi tuto čáru a žluté zkřížené čáry.

S větším vozidlem zastavíme vozidlo raději už před žlutými zkříženými čarami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka „Zákaz vjezdu…“ může v někom vzbudit mylný dojem, že je tato komunikace nepoužívaná,

a že v její těsné blízkosti (v křižovatce) je možné zastavit, stát nebo zastavit vozidlo.

Žluté zkřížené čáry nepřehlédnutelně vyznačují plochu, na které není dovoleno ani zastavit vozidlo.

Zákaz zastavení a stání v prostoru křižovatky je stanoven už obecným ustanovením zákona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodorovné dopravní značení ve spojení s mokrou vozovkou… to je problém i pro zkušeného řidiče.

Čáry na vozovce musíme očima vyhledávat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jen pro zajímavost, obdobu žlutých zkřížených čar znají i v Anglii.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídíme bílý osobní automobil (tzv. vozidlo z výhledu) a jedeme po hlavní pozemní komunikaci,

přičemž nejbližší křižovatka není řízena světelnými signály.

Smíme v dané situaci přejet v přímém směru přes tuto nejbližší křižovatku?