IP 17

          

Uspořádání jízdních pruhů

 

Značka vyznačuje počet a uspořádání jízdních pruhů. Značka zároveň vyznačuje, který pruh je průběžný.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značka znázorňuje uspořádání jízdních pruhů v místě, kde se stýkají trasy dvou pozemních komunikací.

 

Vzor značky dle vyhlášky (viz výše) například znázorňuje, že přijíždíme po komunikaci se dvěma jízdními pruhy ke komunikaci, po níž jsou vedeny také dva jízdní pruhy. Po sloučení obou komunikací má výsledná komunikace v tomto případě tři jízdní pruhy

 

Máme-li v situaci dle uvedené značky „Dát přednost v jízdě“, pak je pro nás výhodnější použít pravý jízdní pruh, který máme „jen pro sebe“. Pozor ale, přesto jsme ve střehu, aby do tohoto pruhu nepřejel řidič přijíždějící zleva po hlavní pozemní komunikaci.

 

 

 

 

 

 

 

Spojení dvou komunikací a uspořádání jízdních pruhů

je odpovídajícím způsobem znázorněno pro náš směr jízdy

a odpovídajícím způsobem též pro řidiče přijíždějící po komunikaci zleva.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po spojení dvou komunikací je další trasa vedena čtyřmi jízdními pruhy.

Lze však předvídat, že jeden či dva pravé pruhy budou po několika stech metrech končit

a bude nutné přejet do levých jízdních pruhů.

Jinými slovy, lze předvídat, že komunikace nadále nebude v celé své délce vedena čtyřmi pruhy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedou po kruhovém objezdu ze směru zleva tři jízdní pruhy?