IZ 5b

          

Konec obytné zóny

 

Značka označuje konec obytné zóny.

 

Značka může být při výjezdu z obytné zóny umístěna i jen po levé straně vozovky z opačné strany značky „Obytná zóna“.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nejdůležitější informací pro bezpečný výjezd z obytné zóny je skutečnost, že musíme dát přednost v jízdě všem vozidlům jedoucím po pozemní komunikaci, na kterou z obytné zóny vjíždíme. A pozor, přednost v jízdě dáváme nejen vozidlům. Více § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci.

 

Povinnost dát přednost v jízdě vyplývá přímo z ustanovení zákona (mluvíme o tzv. obecné úpravě provozu), a tedy u výjezdu z obytné zóny nemusí být umístěna značka „Dej přednost v jízdě!“. Známe-li zákon, konkrétně již zmíněný § 23, pak je nám naše povinnost jasná.

 

Značka je významná i pro chodce. K další chůzi musí užívat především chodníku, popřípadě levé krajnice nebo levého okraje vozovky. Více § 53 Chůze.

 

 

 

 

 

 

 

Máme přednost v jízdě před tímto „stříbrným“ vozidlem, protože přijíždíme zprava?

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dejme tomu, že je tato křižovatka, na níž platí přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava,

velmi přehledná, přičemž žádné vozidlo zprava nepřijíždí.

Otázka pak zní, zda smí touto křižovatkou projet cyklista v přímém směru rychlostí 30 km.h-1?

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vůbec prostor na fotografii křižovatkou?