B 20b

          

Konec nejvyšší dovolené rychlosti

 

Značka ukončuje platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“.

 

Pozor: Za značkou platí nejvyšší dovolená rychlost vyplývající z obecné úpravy provozu nebo stanovená příslušnou zónovou dopravní značkou.

 

Je-li platnost předcházející značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ omezena dodatkovou tabulkou, uvede se pod značkou i příslušná dodatková tabulka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V některých případech nemusí být značka

„Nejvyšší dovolená rychlost“

 

 

ukončena značkou

„Konec nejvyšší dovolené rychlosti“.

 

 

 

Zopakujeme si další možnosti ukončení.

 

Značka „Nejvyšší dovolená rychlost“

může být ukončena (nahrazena) toutéž značkou ale s jiným údajem.

 

       

 

Nebo může být ukončena značkou

„Konec více zákazů“.

 

 

Nebo značkami „Dálnice“, „Konec dálnice“,

„Silnice pro motorová vozidla“,

„Konec silnice pro motorová vozidla“.

 

         

 

Nebo značkami „Obec“ a „Konec obce“.

 

       

 

Nebo počáteční hranicí nejbližší křižovatky.

 

 

Je-li značka „Nejvyšší dovolená rychlost“ umístěna na vozidle a souvisí s objížděním pohyblivého pracoviště tvořeného pomalu jedoucími vozidly, pak platnost značky „Nejvyšší dovolená rychlost“ končí 100 metrů za posledním z těchto vozidel.

 

 

 

 

 

 

 

Nejen, že je značka obtížně viditelná, ale je i staršího provedení.

V současnosti by jeden silný pruh na značce měl být nahrazen několika pruhy slabšími.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme na dálnici, znamená to, že za nejbližšími značkami

smíme jet s osobním automobilem rychlostí nejvýše až 110 km.h-1?

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jsme v obci, znamená to, že za nejbližší značkou smíme jet rychlostí nejvýše 50 km.h-1?