Je v této situaci rychlost jízdy omezena?

          

 

 

 

Správná odpověď

 

 

V zákoně o silničním provozu je uvedeno, že řidič musí přizpůsobit rychlost jízdy svým schopnostem, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace atd.

 

Přitom smíme jet mimo obec s osobním automobilem rychlostí nejvýše 90 km.h-1.

 

V dané situaci je tedy rychlost jízdy omezena příslušnými ustanoveními zákona.