P 5

          

Dej přednost v jízdě tramvaji!

 

Značka se používá v místě, kde má řidič povinnost dát přednost v jízdě tramvaji, a to zejména mimo křižovatku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecně platí, že při vjíždění na tramvajový pás, nesmí řidič ohrozit ani omezit v jízdě tramvaj. Tato povinnost vyplývá už z ustanovení zákona, § 13 Jízda ve zvláštních případech. Mluvíme o tzv. obecné úpravě provozu.

 

Dopravní značka „Dej přednost v jízdě tramvaji!“ obvykle spíše jen připomíná a zdůrazňuje již zmíněnou obecnou úpravu provozu.

 

 

Vždy při vjíždění na tramvajový pás si musíme uvědomit, že vzhledem ke stojícím cestujícím nemůže řidič tramvaje intenzivně brzdit, a tedy má jen omezené možnosti odvrátit kolizi, pokud uděláme chybu a vjedeme na tramvajový pás bez důkladného rozhlédnutí či pohledu do zrcátka.

 

Značky se užívá například při částečných uzavírkách pozemní komunikace, kdy řidiči jiných vozidel musí vjet na tramvajový pás, anebo k zajištění výjezdu tramvají z pozemní komunikace na místo ležící mimo pozemní komunikaci, například na točnu nebo do garáží.

 

 

 

 

 

 

 

Situace vyžaduje včasný a několikerý pohled do levého vnějšího zrcátka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kromě tramvaje dáváme v tomto případě přednost v jízdě i autobusům.