P 4

          

Dej přednost v jízdě!

 

Značka označuje vedlejší pozemní komunikaci.

 

Značku lze použít i uvnitř větší nebo složitější křižovatky nebo na místě, kde se řidiči přikazuje, opakuje nebo zdůrazňuje povinnost dát přednost v jízdě.

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Co vlastně znamená pojem „Dát přednost v jízdě“ uvádí zákon o silničním provozu

 

„Dát přednost v jízdě znamená povinnost řidiče nezahájit jízdu nebo jízdní úkon nebo v nich nepokračovat, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel náhle změnit směr nebo rychlost jízdy.“ Viz § 2 zákona.

 

Z uvedeného vyplývá, že přednost v jízdě bychom vlastně dali i tehdy, jestliže by řidič, který má přednost v jízdě, musel jen nepatrně (mírně a pozvolna) změnit směr nebo rychlost jízdy. Nesmí však změnit směr nebo rychlost jízdy náhle.

 

Rozhodně bychom ale tento výklad neměli chápat tak, že budeme řidičům jedoucím po hlavní pozemní komunikaci vjíždět do cesty. Hranice mezi „náhlým“ a „pozvolným“ je rozmazaná a těžko bychom například zkušebnímu komisaři u zkoušky vysvětlovali, že řidič jedoucí po hlavní silnici musel snížit rychlost jen pozvolna, nikoliv náhle.

 

Přednost v jízdě na křižovatce může zásadním způsobem ovlivnit dodatková tabulka, na níž je vyznačena hlavní i vedlejší silnice do zatáčky.

 

                                  

 

Samozřejmě i zde mají řidiči vozidel přijíždějící ke křižovatce po hlavní pozemní komunikaci přednost v jízdě před vozidly přijíždějícími ke křižovatce po vedlejší pozemní komunikaci.

 

Dál ale platí, že vzájemně mezi vozidly přijíždějícími ke křižovatce po hlavní pozemní komunikaci a stejně tak vzájemně mezi vozidly přijíždějícími ke křižovatce po vedlejší pozemní komunikaci, platí přednost v jízdě vozidel přijíždějících zprava. Toto pravidlo vyplývá z § 22 Jízda křižovatkou.

 

 

Je-li na křižovatce špatný rozhled (rozhledu brání zaparkovaná vozidla, chodci apod.), raději zastavíme vozidlo, abychom nepřehlédli žádné z vozidel jedoucích po hlavní pozemní komunikaci (např. ani cyklistu).

 

Dáváme-li přednost v jízdě vozidlům přijíždějícím zleva i zprava, náš první pohled směřuje do leva, odtud by přišla první rána.

 

Povinnost dát přednost v jízdě nemusí být vždy stanovena jen dopravní značkou, ale může vyplývat přímo z některých ustanovení zákona.

 

                         

 

Přednost v jízdě ostatním vozidlům (také jezdcům na zvířeti nebo pochodujícímu útvaru chodců aj.) musíme dát při vjíždění na pozemní komunikaci, například při výjezdu z obytné zóny na jinou komunikaci apod. Více § 23 Vjíždění na pozemní komunikaci.

 

 

 

 

 

 

 

Tvar křižovatky zde nevyznačuje dodatková tabulka, je na nás, abychom se v situaci správně orientovali.

Vidíme-li například přijíždět vozidlo zprava, které bude odbočovat vlevo,

ponecháme mu pro odbočení dostatek místa, tedy do křižovatky nevjedeme příliš daleko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svislá značka „Dej přednost v jízdě!“ může být zdůrazněna (připomenuta) i symbolem na vozovce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je veškerá naše pozornost soustředěna pouze na vozidla jedoucí po hlavní pozemní komunikaci?

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Může zde přijet vozidlo zprava, respektive shora?