Je veškerá naše pozornost soustředěna pouze na vozidla jedoucí po hlavní pozemní komunikaci?

           

 

 

 

Chybná odpověď

 

 

Kromě vozidel jedoucích po hlavní pozemní komunikaci věnujeme pozornost též přechodu pro chodce.

 

Pokud například zleva, za žlutou zdí, vyjde či vyběhne chodec, který zjevně hodlá přejít pozemní komunikaci po přechodu pro chodce, pak platí, že jej nesmíme ohrozit nebo omezit. Jinými slovy, naší jízdou nesmí chodci vzniknout nebezpečí a nesmíme mu ani překážet.