Úvodní stránka    Nabídka pro autoškoly  Výukové materiály    Licence

 

 

 

 

 

 

 

Proč je férové zakoupit licenci k užívání elektronických materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!

 

 

 

Elektronické výukové materiály AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! představují tisíce hodin práce. A snad je spravedlivé požadovat, aby tato práce byla zaplacena jako jakákoliv jiná práce. Nezbytné výrobní náklady jsou hrazeny právě jen formou prodaných licencí. Je tedy spravedlivé, aby každý, kdo tyto materiály užívá, alespoň přispěl na jejich tvorbu a aktualizace.

 

Zakoupená licence se pak vztahuje k příslušné autoškole, k jednomu IČ (identifikačnímu číslu), a tato autoškola „může žít v klidu“.

 

Doba jde kupředu a například období masového kopírování CD je snad už za námi. V současnosti je už značné části populace jasné, co je fér a co je nefér, co je poctivé a co je nepoctivé.

 

Samozřejmě těm poctivým autoškolám pak patří váženost, úcta i poděkování.

 

Autoškoly užívající tyto elektronické materiály nepoctivě, mohou očekávat, kdy se na ně někdo „namíchne“ a podá žalobu nebo trestní oznámení.

 

 

 

 

 

 

Jaké užívání materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! podléhá udělení licence?

 

 

 

 Licenci (udělení oprávnění) podléhá prohlížení interaktivní elektronické učebnice „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“, umístěné na www.schroter.cz. nebo www.autoskolapohodlne.cz. Prohlížení veškerých těchto stránek je zpoplatněno formou zakoupení a udělení licence. Přehled autoškol a udělených licencí je k nahlédnutí zde. Oprávnění prohlížet a interaktivní formou se učit ze stránek AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! se pak vztahuje i na žáky autoškol s udělenou licencí. Tyto autoškoly tedy mohou bez obav své žáky na stránky AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! odkázat.

 

Výukové stránky nejsou určeny autoškolám bez udělené licence a ani žákům těchto autoškol. Platí zásada, že každý, kdo výukové stránky užívá, by měl přispět na jejich tvorbu a aktualizace

 

 Licenci podléhá veřejné užívání elektronické učebnice „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“ při výuce na učebně, tzn. prohlížení těchto materiálů na učebně se žáky, například na monitorech, na televizoru, promítání těchto materiálů pomocí datového projektoru apod.

 

 Zakoupení a udělení licence podléhá veřejné užívání výukového CD „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“ při výuce na učebně. Tzn., že se opět jedná o jiné užití než o užití pro osobní potřebu, tedy například prohlížení či promítání na učebně.

 

Výše definované tři licence jsou sloučeny do jednoho „balíčku“ a lze je zakoupit za jednu zvýhodněnou cenu, viz nabídka pro autoškoly.

 

 

 

 

 

 

Je cena za souhrnnou licenci přiměřená?

 

 

 

Vezmeme-li v úvahu rozsah a přínos elektronických materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!, názornost, pečlivý výklad, který neopomíjí souvislosti, či interaktivní formu těchto materiálů, a vezmeme-li v úvahu i skutečnost, že po zakoupení licence mohou výukové materiály kromě samotné autoškoly užívat též všichni její žáci, a konečně vezme-li v úvahu množství profesí, které jsou pro tvorbu těchto materiálů zapotřebí, pak by bylo na místě přiznat, že cena je nepřiměřeně nízká.

 

Všichni však víme, že zakoupení licence je poměrně snadné obejít, ošidit. Stanovení ceny, či spíš jen výše příspěvku, je tedy jakýmsi kompromisem a vstřícným gestem tak, aby příspěvek (cca 100 Kč/měsíc) příslušné autoškole neublížil, avšak autorovi s výrobními náklady alespoň částečně pomohl.

 

Došlo-li by k nějakému sporu týkajícího se neoprávněného užívání těchto materiálů, pak je nutné počítat s tím, že skutečná hodnota neoprávněně užívaných materiálů je mnohonásobně vyšší, než je cena licence, protože na cenu licence je poskytnuta sleva, která zohledňuje možné obcházení licenční povinnosti.

 

 

 

 

 

 

Budou materiály AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! umístěné na webu chráněny heslem?

 

 

 

Tato otázka se nabízí a tak by se slušelo na ni odpovědět. Samozřejmě je připravena koncepce, která by umožňovala přehledný přístup k těmto materiálům jen na základě udělené licence (přiděleného hesla).

 

Nebude-li schůdná stávající varianta založená na poctivosti, bude nutné k alespoň částečnému zabezpečení přistoupit. Je však zřejmé, že zabezpečení výukových materiálů prodraží jejich užívání.

 

 

 

 

 

 

Kdy není nutné licenci zakoupit?

 

 

 

Licenci není nutné zakoupit v případě, že příslušná autoškola elektronické výukové materiály AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! při výuce nepoužívá, a CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“

(s originálním potiskem a obalem) pouze poskytuje svým žákům pro jejich osobní potřebu.

 

Ještě jednou a přesněji. Autoškola nemusí zakoupit souhrnnou licenci, jsou-li splněny všechny tři dále uvedené případy:

 

 Samotná autoškola, tj. učitelé autoškoly, neprohlížejí výukové internetové stránky „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“, a ani neodkazují své žáky na tyto stránky, aby se z těchto stránek při samostudiu učili (výukové stránky nejsou určené žákům autoškol bez zakoupené licence – platí zásada, že každý, kdo výukové stránky užívá, by měl přispět na jejich tvorbu a aktualizace).

 

 Autoškola při výuce na učebně nepoužívá výukové stránky „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line“.

 

 Autoškola při výuce na učebně nepoužívá výukový CD ROM „AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!“.

 

 

 

 

 

 

Úvodní stránka    Nabídka pro autoškoly  Výukové materiály    Licence