Úvodní stránka    Nabídka pro autoškoly  Výukové materiály    Způsoby úhrady licence

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola záznamu o udělené licenci

 

 

 

Uhrazení licence přímo souvisí s následným udělením licence, které je zaznamenáno na webu. Veřejnost, respektive žáci autoškoly, se tak mohou o udělení licence příslušné autoškole sami přesvědčit.

 

Překontrolujte prosím ve vlastním zájmu, že cca 10 dní po uhrazení licence se u vaší autoškoly na stránce „Přehled autoškol a udělených licencí“ objeví záznam o udělené licenci.

 

 

 

 

 

 

Včasným prodloužení licence předejdete nepříjemným situacím

 

 

 

Licence je obvykle uhrazena na 1 rok, tj. vždy do 30. září, při úhradě na splátku pak vždy do 31. března (zakoupení licence na jednotlivé libovolné měsíce není z technických a administrativních důvodů možné).

 

Přibližně 1 měsíc před ukončením platnosti licence budete formou SMS upozornění na blížící se konec platnosti vaší licence. Nyní je důležitá vaše reakce (objednávka), ta stačí telefonicky nebo SMS.

 

Sami rozhodnete, zda budete chtít objednat prodloužení licence společně s dalším zbožím, například s aktualizovaným CD. V takovém případě bude cena licence připočtena k dalšímu objednanému zboží a uhrazena obvykle formou dobírky.

 

Případně můžete objednat samotné prodloužení licence, v takovém případě vám bude zaslána faktura.

 

Důležité je uhradit prodloužení licence ještě před ukončením platnosti licence tak, aby žáci nahlédnutím do přehledu autoškol a udělených licencí nenabyli dojmu, že užíváte elektronické materiály AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! neoprávněně.

 

 

 

 

 

 

Ukončení používání elektronických materiálů AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!

 

 

 

Pokud si nebudete přát elektronické materiály AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! dále užívat, prodloužení licence si neobjednáte, platnost licence ke stanovenému datu vyprší, a vy nadále můžete objednávat zbývající materiály (učebnice, CD, tiskopisy apod.) v režimu autoškoly bez zakoupené licence, viz nabídka pro autoškoly.

 

Nejste však dále oprávněni veřejně užívat na učebně CD AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!, ani prohlížet výukové materiály na webu AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! on-line.

 

 

 

 

 

 

Licenci lze zakoupit na 1 rok, popřípadě ve dvou splátkách po půl roce

 

 

 

Roční licenci (myšleno od konce září do konce příštího září) je možné uhradit dvěma stejně velkými splátkami bez navýšení ceny. Po první splátce vám bude udělena licence na půl roku, vždy však do 31. března (případně do 30. září). Po druhé splátce je licence prodloužena o další období. Jinými slovy, licenci lze zakoupit v půlročních intervalech, které vždy končí 30. září nebo 31. března. Zakoupení licence na jednotlivé libovolné měsíce není z technických a administrativních důvodů možné.

 

 

 

 

 

Úvodní stránka    Nabídka pro autoškoly  Výukové materiály    Způsoby úhrady licence