Autoškola? Pohodlně!

on-line

 

 

  

 

 

 

V současnosti probíhá transformace výukových materiálů z výukového CD „Autoškola? Pohodlně!“ na internetovou verzi „Autoškola? Pohodlně! on-line“, partnerským autoškolám jsou nyní k dispozici obě verze.

 

Veškeré fotografie, nákresy, výkladové texty apod. jsou chráněny autorským zákonem. Bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do autorského práva, např. kopírováním těchto materiálů, jejich dalším rozšiřováním apod. © Zdeněk Schröter, všechna práva vyhrazena.

 

Nezobrazuje se vám některá ze stránek správně? Na stránce nejspíš došlo ke změnám, stiskněte klávesu F5, tzn. načíst stránku znovu.

 

 

 

obsah

 

 OBSAH

 Obsah bude samozřejmě postupně rozšiřován o všechna témata, fotografie a videa známá z výukového CD

 

 

 

 Všeobecné informace

 

 

 

 

 

 

 

 Datum aktualizace veškerých, zde uvedených předpisů

 

 Vyučovací předměty probírané v autoškole a učební plán

 

 Tři stupně výkladu na výukových stránkách „Autoškola? Pohodlně! online“

 

 Aktuální info pro autoškoly

 

 Tiskopisy pro žáky autoškol („Žádost o přijetí k výuce“ a „Lékařský posudek“)

 

 Uživatelské info (klávesa F5, F11 atd.)

 

 

 

 

 

 

 

 Ovládání a údržba vozidla C – D

 

 

 

 

 

 

 

 O připravované učebnici a o předmětu OÚV všeobecně

 

 Otázka č.  1 – Kontrola vozidla před jízdou

 

 Otázka č.  2 – Kontrola pneumatik (tlak a hloubka dezénu)

 

 Otázka č.  3 – Kontrola kol

 

 Otázka č.  4 – Příčiny poškození pneu a jak se poškození projevuje

 

 Otázka č.  5 – Postup při výměně kola

 

 Otázka č.  6 – Kontrola, doplnění a výměna oleje v motoru

 

 Otázka č.  7 – Signalizace správné činnosti systému dobíjení a mazání

 

 Otázka č.  8 – Kapalinové chlazení, kontrola, ošetřování, regulace teploty

 

 Otázka č.  9 – Signalizace teploty chladicí kapaliny a přehřátí motoru

 

 Otázka č. 10 – Vzduchová chladicí soustava POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 11 – Palivová soustava, hlavní části POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 12 – Palivová soustava, údržba a ošetřování POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 13 – Palivová soustava, odvzdušnění POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 14 – Palivová soustava, příčiny zavzdušnění POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 15 – Regulátor otáček vstřikovacího čerpadla a omezovač rychlosti

 

 Otázka č. 16 – Výfukový systém, kontrola a údržba POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 17 – Filtr pevných částic, umístění, životnost POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 18 – Turbodmychadlo, chladič vzduchu POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 19 – Suchý a mokrý čistič vzduchu, údržba plnicího systému

 

 Otázka č. 20 – Funkce a životnost spojky

 

 Otázka č. 21 – Převodná ústrojí, tj. převodovka, rozvodovka, diferenciál atd.

 

 Otázka č. 22 – Synchronizovaná a nesynchronizovaná převodovka KONCEPT

 

 Otázka č. 23 – Kombinované převodovky a uzávěrka diferenciálu KONCEPT

 

 Otázka č. 24 – Tlumiče pérování a stabilizátor POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 25 – Posilovače brzd a řízení POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 26 – Antiblokovací systém (ABS) POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 27 – Účel systému ASR POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 28 – Provozní, parkovací, odlehčovací a nouzové brzdy KONCEPT

 

 Otázka č. 29 – Činnost pomocných brzd (retardérů) POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 30 – Kapalinové a vzduchokapalinové brzdy

 

 Otázka č. 31 – Vzduchové brzdy

 

 Otázka č. 32 – Vzduchové brzdy, údržba POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 33 – Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 34 – Geometrie řídící nápravy POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 35 – Projevy nesprávné geometrie POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 36 – Akumulátor, ošetřování, životnost POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 37 – Akumulátor, paralelní či sériové zapojení POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 38 – Elektrické pojistky POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 39 – Žárovky, výměna POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 40 – Symboly a kontrolky

 

 Otázka č. 41 – Připojení tažné tyče nebo lana

 

 Otázka č. 42 – Sněhové řetězy, montáž POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 43 – Tachograf, funkce, obsluha POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 44 – Přívěs, připojování, odpojování POUZE KONCEPT

 

 Otázka č. 45 – Povinná výbava vozidla POUZE KONCEPT

 

 

 

 

 

 

 

 Teorie jízdy C – D

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu TZBJ všeobecně

 

 Před jízdou – kontrola vozidla a nastupování

 

 Před jízdou – úprava pracoviště, sedadlo a volant, zrcátka, bezpečnostní pás

 

 Před jízdou – sdělovače a ovladače, volant, řadicí páka, pedály, parkovací brzda

 

 Zahájení jízdy – startování, rozjezd, rozjezd do svahu, a zastavení

 

 Průběh jízdy – řazení rychlostních stupňů, projíždění zatáček, sjíždění svahů

 

 Zvláštní jízdní úkony – otáčení, couvání, najíždění k rampě

 

 Jízda s „automatem“

 

 

 

 

 

 

 

 Dopravní značky

 

 

 

 

 

 

 

 Přehled dopravních značek (postupně i s výkladem a fotografiemi z praxe)

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

 Řešení dopravních situací – křižovatky

 

 

 

 

 

 

 

 Dopravní situace, to nejsou jen křižovatky…

 

 Postup řešení situací na křižovatkách

 

 Příslušné testové otázky s výkladem

 

 

 

 

 

 

 

 Pravidla provozu

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – pravidla provozu, řidičská oprávnění atd.

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – novinky v zákoně a přehled změn

 

 

 

 

 

 

 

 Podmínky provozu vozidel na poz. komunikacích

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 56/2001 Sb. – registrace vozidel, technické prohlídky atd.

 

 Vyhláška č. 341/2014 Sb. – kategorie vozidel atd. (nahrazuje 341/2002 Sb.)

 

 Vyhláška č. 343/2014 Sb. – registrace vozidel (nahrazuje vyhl. č. 243/2001 Sb.)

 

 Vyhláška č. 355/2006 Sb. – historická a sportovní vozidla

 

 Zákon č. 311/2006 Sb. – pohonné hmoty u čerpacích stanic

 

 

 

 

 

 

 

 Související předpisy

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 168/1999 Sb. – pojištění odpovědnosti za provoz vozidla…

 

 Zákon č. 13/1997 Sb. – rozdělení pozemních komunikací, zpoplatnění atd.

 

 Zákon č. 111/1994 Sb. – silniční doprava za účelem podnikání

 

 

 

 

 

 

 

 Další předpisy

 

 

 

 

 

 

 

 Vyhláška č. 277/2004 Sb. – zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel

 

 Vyhláška č. 31/2001 Sb. – řidičské průkazy, registr řidičů atd.

 

 Vyhláška č. 82/2012 Sb. – silniční kontroly vozidel, nebezpečné závady

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. – provádění výuky v autoškolách, školení řidičů atd.

 

 Vyhláška č. 167/2002 Sb. – podrobnosti o výuce a výcviku v autoškolách

 

 Vyhláška č. 156/2008 Sb. – profesní způsobilost řidičů…

 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – pracovní postupy při dopravě…

 

 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – pracovní doba pracovníků v dopravě

 

 

 

 

 

 

 

 Opakování a přezkoušení – testy

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu OP

 

 Co nevíte o zkušebních testech

 

 Všechny platné testové otázky rozdělené podle témat (lekcí)

 

 Závěrečné zkušební testy

 

 Zkouška z jízdy – video