uvod

 

Ovládání a Údržba Vozidla

 

 

 

Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy

 

 

 

Předpisy o Provozu Vozidel

 

                         

 

 

Zdravotnická Příprava

 

 

 

Opakování a Přezkoušení (testy)

 

 

Následující výukové stránky jsou určeny k prohlížení, a to výhradně jen tzv. partnerským autoškolám a jejich žákům. Veškeré fotografie, nákresy, výkladové texty, texty doplňujících otázek apod. jsou chráněny autorským zákonem. Bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv není dovoleno jakýmkoliv způsobem zasahovat do autorského práva, např. kopírováním těchto materiálů, jejich dalším rozšiřováním apod. © Zdeněk Schröter, všechna práva vyhrazena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektronická verze doplňuje tištěnou učebnici…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSAH:

 

 

 

info

 

 

 

 

 Všeobecné informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum aktualizace veškerých, zde uvedených předpisů …………………………………………….

info

 

 Aktuální info pro autoškoly (novinky v právních předpisech apod.) ………………………………..

info

 

 Vyučovací předměty probírané v autoškole a učební plán (učební plán lze vytisknout) …………

2 kapitoly

 

 Tři stupně výkladu na výukových stránkách „Autoškola? Pohodlně! online“ ……………………..

info

 

 Tiskopisy pro žáky autoškol („Žádost o přijetí k výuce“ a „Lékařský posudek“) …………………...

info

 

 Uživatelské info (klávesa F5 – načíst stránku aktuálně, F11 – okno přes celou obrazovku atd.)

5 kapitol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouv-c

 

 

 

 

 Ovládání a údržba vozidla, skupiny C – D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O připravované učebnici a o předmětu OÚV všeobecně …………………………………………….

info

 

 Otázka č.  1 – Kontrola vozidla před jízdou (význam kontroly, celkový stav, kapaliny atd.) ………

8 kapitol

 

 Otázka č.  2 – Kontrola pneumatik (tlak vzduchu, hloubka dezénu) ……………………………….

2 kapitoly

 

 Otázka č.  3 – Kontrola kol (disk, pneu, životnost, údaje na pneu) …………………………………

5 kapitol

 

 Otázka č.  4 – Příčiny poškození pneu ( huštění, jízda, atd.) a jak se poškození projevuje ……..

4 kapitoly

 

 Otázka č.  5 – Postup při výměně kola (zajištění místa, zabrzdění vozidla, atd.) …………………

4 kapitoly

 

 Otázka č.  6 – Kontrola, doplnění a výměna oleje v motoru  ……………………………………….

4 kapitoly

 

 Otázka č.  7 – Signalizace správné činnosti systému dobíjení a mazání …………………………

2 kapitoly

 

 Otázka č.  8 – Kapalinové chlazení, kontrola, ošetřování, regulace teploty ………………………

4 kapitoly

 

 Otázka č.  9 – Signalizace teploty chladicí kapaliny a postup při přehřátí motoru ……………….

4 kapitoly

 

 Otázka č. 10 – Vzduchová chladicí soustava POUZE KONCEPT …………………………………

koncept

 

 Otázka č. 11 – Palivová soustava, hlavní části POUZE KONCEPT ……………………………….

koncept

 

 Otázka č. 12 – Palivová soustava, údržba a ošetřování POUZE KONCEPT ……………………..

koncept

 

 Otázka č. 13 – Palivová soustava, odvzdušnění POUZE KONCEPT ……………………………..

koncept

 

 Otázka č. 14 – Palivová soustava, příčiny zavzdušnění POUZE KONCEPT …………………….

koncept

 

 Otázka č. 15 – Regulátor otáček vstřikovacího čerpadla a omezovač rychlosti …………………..

3 kapitoly

 

 Otázka č. 16 – Výfukový systém, kontrola a údržba POUZE KONCEPT ………………………….

koncept

 

 Otázka č. 17 – Filtr pevných částic, umístění, životnost POUZE KONCEPT ……………………..

koncept

 

 Otázka č. 18 – Turbodmychadlo, chladič vzduchu POUZE KONCEPT …………………………..

koncept

 

 Otázka č. 19 – Suchý a mokrý čistič vzduchu, údržba plnicího systému …………………………

4 kapitoly

 

 Otázka č. 20 – Funkce a životnost spojky …………………………………………………………….

3 kapitoly

 

 Otázka č. 21 – Převodná ústrojí, tj. převodovka, rozvodovka, diferenciál atd. …………………….

6 kapitol

 

 Otázka č. 22 – Synchronizovaná a nesynchronizovaná převodovka POUZE KONCEPT …….

koncept

 

 Otázka č. 23 – Kombinované převodovky a uzávěrka diferenciálu POUZE KONCEPT ……….

koncept

 

 Otázka č. 24 – Tlumiče pérování a stabilizátor POUZE KONCEPT ……………………………….

koncept

 

 Otázka č. 25 – Posilovače brzd a řízení POUZE KONCEPT ……………………………………….

koncept

 

 Otázka č. 26 – Antiblokovací systém (ABS) POUZE KONCEPT …………………………………..

koncept

 

 Otázka č. 27 – Účel systému ASR POUZE KONCEPT ……………………………………………..

koncept

 

 Otázka č. 28 – Provozní, parkovací, odlehčovací a nouzové brzdy POUZE KONCEPT ………..

koncept

 

 Otázka č. 29 – Činnost pomocných brzd (retardérů) POUZE KONCEPT …………………………

koncept

 

 Otázka č. 30 – Kapalinové a vzduchokapalinové brzdy …………………………………………….

3 kapitoly

 

 Otázka č. 31 – Vzduchové brzdy (princip, pružinový válec, plnicí a brzdová část atd.) ………….

5 kapitol

 

 Otázka č. 32 – Vzduchové brzdy, údržba POUZE KONCEPT ………………………………………

koncept

 

 Otázka č. 33 – Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou POUZE KONCEPT ……………….

koncept

 

 Otázka č. 34 – Geometrie řídící nápravy POUZE KONCEPT ……………………………………….

koncept

 

 Otázka č. 35 – Projevy nesprávné geometrie POUZE KONCEPT ………………………………….

koncept

 

 Otázka č. 36 – Akumulátor, ošetřování, životnost POUZE KONCEPT …………………………….

koncept

 

 Otázka č. 37 – Akumulátor, paralelní či sériové zapojení POUZE KONCEPT ……………………

koncept

 

 Otázka č. 38 – Elektrické pojistky POUZE KONCEPT ……………………………………………….

koncept

 

 Otázka č. 39 – Žárovky, výměna POUZE KONCEPT ………………………………………………..

koncept

 

 Otázka č. 40 – Symboly a kontrolky (podle barvy – závada, problém, činnost spotřebiče) ………

5 kapitol

 

 Otázka č. 41 – Připojení tažné tyče nebo lana (jen je-li vlečení možné, postup, jízda atd.) ……..

5 kapitol

 

 Otázka č. 42 – Sněhové řetězy, montáž POUZE KONCEPT ……………………………………….

koncept

 

 Otázka č. 43 – Tachograf, funkce, obsluha POUZE KONCEPT ……………………………………

koncept

 

 Otázka č. 44 – Přívěs, připojování, odpojování POUZE KONCEPT ………………………………..

koncept

 

 Otázka č. 45 – Povinná výbava vozidla POUZE KONCEPT ………………………………………..

koncept

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tzbj-c

 

 

 

 

 Teorie jízdy, skupiny C – D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu TZBJ všeobecně ……………………………………………………………………….….

info

 

 Před jízdou – kontrola vozidla a nastupování …………………………………………………….….

2 kapitoly

 

 Před jízdou – úprava pracoviště, sedadlo a volant, zrcátka, bezpečnostní pás ………………..…

3 kapitoly

 

 Před jízdou – sdělovače a ovladače, volant, řadicí páka, pedály, parkovací brzda ……………....

6 kapitol

 

 Zahájení jízdy – startování, rozjezd, rozjezd do svahu, a zastavení …………………………….…

5 kapitol

 

 Průběh jízdy – řazení rychlostních stupňů, projíždění zatáček, sjíždění svahů …………….…...

5 kapitol

 

 Zvláštní jízdní úkony – otáčení, couvání, najíždění k rampě ………………………………….…..

3 kapitoly

 

 Jízda s „automatem“ – princip a ovládání ………………………………………………………….…

2 kapitoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znacky

 

 

 

 

 Dopravní značky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přehled všech dopravních značek (správné reakce řidiče a vše související, foto z praxe) ……...

tisíce situací

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb. (v tzv. úplném znění se všemi aktualizacemi) ………………………….

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krizovatky

 

 

 

 

 Řešení dopravních situací – křižovatky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopravní situace, to nejsou jen křižovatky ……………………………………………………………..

3 kapitoly

 

 Postup řešení situací na křižovatkách ………………………………………………………………….

4 kapitoly

 

 Příslušné testové otázky s výkladem …………………………………………………………………...

platné otázky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravidlapr

 

 

 

 

 Pravidla provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – úplné znění zákona, pravidla provozu, řidičská oprávnění atd. ……....

úplné znění

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – novinky v zákoně a přehled změn ……………………………………….

info

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podprov

 

 

 

 

 Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 56/2001 Sb. – registrace vozidel, technické prohlídky atd. ………………………………

úplné znění

 

 Vyhláška č. 341/2014 Sb. – kategorie vozidel atd. …………………………………………………..

úplné znění

 

 Vyhláška č. 343/2014 Sb. – registrace vozidel ……………………………………………………….

úplné znění

 

 Vyhláška č. 355/2006 Sb. – historická a sportovní vozidla …………………………………………

úplné znění

 

 Zákon č. 311/2006 Sb. – pohonné hmoty u čerpacích stanic ……………………………………...

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soupred

 

 

 

 

 Související předpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 168/1999 Sb. – pojištění odpovědnosti za provoz vozidla ………………………………..

úplné znění

 

 Zákon č. 13/1997 Sb. – rozdělení pozemních komunikací, zpoplatnění atd. ……………………..

úplné znění

 

 Zákon č. 111/1994 Sb. – silniční doprava za účelem podnikání ……………………………………

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalpred

 

 

 

 

 Další předpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyhláška č. 277/2004 Sb. – zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel …………….……

úplné znění

 

 Vyhláška č. 31/2001 Sb. – řidičské průkazy, registr řidičů atd. …………………………………..…

úplné znění

 

 Vyhláška č. 82/2012 Sb. – silniční kontroly vozidel, nebezpečné závady ………………………..

úplné znění

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. – provádění výuky v autoškolách, školení řidičů atd. ……………………

úplné znění

 

 Vyhláška č. 167/2002 Sb. – podrobnosti o výuce a výcviku v autoškolách ………………………

úplné znění

 

 Vyhláška č. 156/2008 Sb. – profesní způsobilost řidičů …………………………………………….

úplné znění

 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – pracovní postupy při dopravě …………………………………...

úplné znění

 

 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – pracovní doba pracovníků v dopravě ………………………….

úplné znění

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrpr

 

 

 

 

 Zdravotnická příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všeobecně – význam, povinnost poskytnout první pomoc, autolékárnička atd. …………………

4 kapitoly

 

 Prvotní úkony na místě nehody – zajištění místa nehody, život zachraňující úkony ……………

5 kapitol

 

 Další úkony – popis úkonů při bezvědomí, oživování (resuscitace) a úrazový šok ……………...

3 kapitoly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakprezk

 

 

 

 

 Opakování a přezkoušení – testy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu OP a o zkouškách – význam předmětu, jednotlivé části závěrečné zkoušky ………

4 kapitoly

 

 Co nevíte o zkušebních testech – skladba testu, výhody samostatných testových otázek ……...

4 kapitoly

 

 Všechny platné testové otázky rozdělené podle témat (lekcí) ………………………………………

platné otázky

 

 Závěrečné zkušební testy – pozor, při první chybě se musíme vrátit k samostatným otázkám …

5 testů

 

 Zkouška z jízdy – video – 10 ukázek, v nichž máme rozpoznat chyby řidiče …………………….

video – přehled