Pro nové (správné) zobrazení stránky může být nutné načíst stránku opětovně (stisknout klávesu F5).

uvod

 

Ovládání a Údržba Vozidla

 

 

 

Teorie a Zásady Bezpečné Jízdy

 

 

 

Předpisy o Provozu Vozidel

 

                         

 

 

Zdravotnická Příprava

 

 

 

Opakování a Přezkoušení (testy)

 

 

Následující výukové stránky jsou určeny k prohlížení, a to výhradně jen tzv. partnerským autoškolám a jejich žákům. Veškeré fotografie, nákresy, výkladové texty apod. jsou chráněny autorským zákonem. Bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do autorského práva, např. kopírováním těchto materiálů, jejich dalším rozšiřováním apod. © Zdeněk Schröter, všechna práva vyhrazena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elektronická verze doplňuje tištěnou učebnici…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBSAH:

 

 

 

info

 

 

 

 

 Všeobecné informace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum aktualizace veškerých, zde uvedených předpisů …………………………………………….

   o

 

 Aktuální info pro autoškoly (novinky v právních předpisech apod.) ………………………………..

   o

 

 Vyučovací předměty probírané v autoškole a učební plán (učební plán lze vytisknout) …………

   oo

 

 Tři stupně výkladu na výukových stránkách „Autoškola? Pohodlně! online“ ……………………..

   o

 

 Tiskopisy pro žáky autoškol („Žádost o přijetí k výuce“ a „Lékařský posudek“) …………………...

   o

 

 Uživatelské info (klávesa F5 – načíst stránku aktuálně, F11 – okno přes celou obrazovku atd.)

   ooooo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ouv-c

 

 

 

 

 Ovládání a údržba vozidla, skupiny C – D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O připravované učebnici a o předmětu OÚV všeobecně …………………………………………….

   o

 

 Otázka č.  1 – Kontrola vozidla před jízdou (význam kontroly, celkový stav, kapaliny atd.) ………

   oooooooo

 

 Otázka č.  2 – Kontrola pneumatik (tlak vzduchu, hloubka dezénu) ……………………………….

   oo

 

 Otázka č.  3 – Kontrola kol (disk, pneu, životnost, údaje na pneu) …………………………………

   ooooo

 

 Otázka č.  4 – Příčiny poškození pneu ( huštění, jízda, atd.) a jak se poškození projevuje ……..

   oooo

 

 Otázka č.  5 – Postup při výměně kola (zajištění místa, zabrzdění vozidla, atd.) …………………

   oooo

 

 Otázka č.  6 – Kontrola, doplnění a výměna oleje v motoru  ……………………………………….

   oooo

 

 Otázka č.  7 – Signalizace správné činnosti systému dobíjení a mazání …………………………

   oo

 

 Otázka č.  8 – Kapalinové chlazení, kontrola, ošetřování, regulace teploty ………………………

   oooo

 

 Otázka č.  9 – Signalizace teploty chladicí kapaliny a postup při přehřátí motoru ……………….

   oooo

 

 Otázka č. 10 – Vzduchová chladicí soustava POUZE KONCEPT …………………………………

   oo

 

 Otázka č. 11 – Palivová soustava, hlavní části POUZE KONCEPT ……………………………….

   oo

 

 Otázka č. 12 – Palivová soustava, údržba a ošetřování POUZE KONCEPT ……………………..

   oo

 

 Otázka č. 13 – Palivová soustava, odvzdušnění POUZE KONCEPT ……………………………..

   oo

 

 Otázka č. 14 – Palivová soustava, příčiny zavzdušnění POUZE KONCEPT …………………….

   oo

 

 Otázka č. 15 – Regulátor otáček vstřikovacího čerpadla a omezovač rychlosti …………………..

   ooo

 

 Otázka č. 16 – Výfukový systém, kontrola a údržba POUZE KONCEPT ………………………….

   oo

 

 Otázka č. 17 – Filtr pevných částic, umístění, životnost POUZE KONCEPT ……………………..

   oo

 

 Otázka č. 18 – Turbodmychadlo, chladič vzduchu POUZE KONCEPT …………………………..

   oo

 

 Otázka č. 19 – Suchý a mokrý čistič vzduchu, údržba plnicího systému …………………………

   oooo

 

 Otázka č. 20 – Funkce a životnost spojky …………………………………………………………….

   ooo

 

 Otázka č. 21 – Převodná ústrojí, tj. převodovka, rozvodovka, diferenciál atd. …………………….

   oooooo

 

 Otázka č. 22 – Synchronizovaná a nesynchronizovaná převodovka POUZE KONCEPT …….

   oo

 

 Otázka č. 23 – Kombinované převodovky a uzávěrka diferenciálu POUZE KONCEPT ……….

   oo

 

 Otázka č. 24 – Tlumiče pérování a stabilizátor POUZE KONCEPT ……………………………….

   oo

 

 Otázka č. 25 – Posilovače brzd a řízení POUZE KONCEPT ……………………………………….

   oo

 

 Otázka č. 26 – Antiblokovací systém (ABS) POUZE KONCEPT …………………………………..

   oo

 

 Otázka č. 27 – Účel systému ASR POUZE KONCEPT ……………………………………………..

   oo

 

 Otázka č. 28 – Provozní, parkovací, odlehčovací a nouzové brzdy POUZE KONCEPT ………..

   oo

 

 Otázka č. 29 – Činnost pomocných brzd (retardérů) POUZE KONCEPT …………………………

   oo

 

 Otázka č. 30 – Kapalinové a vzduchokapalinové brzdy …………………………………………….

   ooo

 

 Otázka č. 31 – Vzduchové brzdy (princip, pružinový válec, plnicí a brzdová část atd.) ………….

   ooooo

 

 Otázka č. 32 – Vzduchové brzdy, údržba POUZE KONCEPT ………………………………………

   oo

 

 Otázka č. 33 – Rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou POUZE KONCEPT ……………….

   oo

 

 Otázka č. 34 – Geometrie řídící nápravy POUZE KONCEPT ……………………………………….

   oo

 

 Otázka č. 35 – Projevy nesprávné geometrie POUZE KONCEPT ………………………………….

   oo

 

 Otázka č. 36 – Akumulátor, ošetřování, životnost POUZE KONCEPT …………………………….

   oo

 

 Otázka č. 37 – Akumulátor, paralelní či sériové zapojení POUZE KONCEPT ……………………

   oo

 

 Otázka č. 38 – Elektrické pojistky POUZE KONCEPT ……………………………………………….

   oo

 

 Otázka č. 39 – Žárovky, výměna POUZE KONCEPT ………………………………………………..

   oo

 

 Otázka č. 40 – Symboly a kontrolky (už podle barvy – závada, problém, činnost spotřebiče) ….

   ooooo

 

 Otázka č. 41 – Připojení tažné tyče nebo lana (jen je-li vlečení možné, postup, jízda atd.) ……..

   ooooo

 

 Otázka č. 42 – Sněhové řetězy, montáž POUZE KONCEPT ……………………………………….

   ooo

 

 Otázka č. 43 – Tachograf, funkce, obsluha POUZE KONCEPT ……………………………………

   oo

 

 Otázka č. 44 – Přívěs, připojování, odpojování POUZE KONCEPT ………………………………..

   oo

 

 Otázka č. 45 – Povinná výbava vozidla POUZE KONCEPT ………………………………………..

   oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tzbj-c

 

 

 

 

 Teorie jízdy, skupiny C – D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu TZBJ všeobecně ……………………………………………………………………….….

   ooo

 

 Před jízdou – kontrola vozidla a nastupování …………………………………………………….….

   oo

 

 Před jízdou – úprava pracoviště, sedadlo a volant, zrcátka, bezpečnostní pás ………………..…

   ooo

 

 Před jízdou – sdělovače a ovladače, volant, řadicí páka, pedály, parkovací brzda ……………....

   oooooo

 

 Zahájení jízdy – startování, rozjezd, rozjezd do svahu, a zastavení …………………………….…

   ooooo

 

 Průběh jízdy – řazení rychlostních stupňů, projíždění zatáček, sjíždění svahů …………….…...

   ooooo

 

 Zvláštní jízdní úkony – otáčení, couvání, najíždění k rampě ………………………………….…..

   ooo

 

 Jízda s „automatem“ – princip a ovládání ………………………………………………………….…

   oo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

znacky

 

 

 

 

 Dopravní značky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Přehled všech dopravních značek (postupně i s výkladem a fotografiemi z praxe) ……………..

   oooooooooo

 

 Vyhláška č. 294/2015 Sb. (v tzv. úplném znění se všemi aktualizacemi) ………………………….

   ooooooooo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

krizovatky

 

 

 

 

 Řešení dopravních situací – křižovatky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dopravní situace, to nejsou jen křižovatky ……………………………………………………………..

   ooo

 

 Postup řešení situací na křižovatkách ………………………………………………………………….

   oooo

 

 Příslušné testové otázky s výkladem …………………………………………………………………...

   o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pravidlapr

 

 

 

 

 Pravidla provozu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – úplné znění zákona, pravidla provozu, řidičská oprávnění atd. ……....

   oooooooooo

 

 Zákon č. 361/2000 Sb. – novinky v zákoně a přehled změn ……………………………………….

   o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podprov

 

 

 

 

 Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 56/2001 Sb. – registrace vozidel, technické prohlídky atd. ………………………………

   ooo

 

 Vyhláška č. 341/2014 Sb. – kategorie vozidel atd. …………………………………………………..

   ooo

 

 Vyhláška č. 343/2014 Sb. – registrace vozidel ……………………………………………………….

   ooo

 

 Vyhláška č. 355/2006 Sb. – historická a sportovní vozidla …………………………………………

   o

 

 Zákon č. 311/2006 Sb. – pohonné hmoty u čerpacích stanic ……………………………………...

   o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

soupred

 

 

 

 

 Související předpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zákon č. 168/1999 Sb. – pojištění odpovědnosti za provoz vozidla ………………………………..

   oo

 

 Zákon č. 13/1997 Sb. – rozdělení pozemních komunikací, zpoplatnění atd. ……………………..

   ooo

 

 Zákon č. 111/1994 Sb. – silniční doprava za účelem podnikání ……………………………………

   o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dalpred

 

 

 

 

 Další předpisy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vyhláška č. 277/2004 Sb. – zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel …………….……

   oo

 

 Vyhláška č. 31/2001 Sb. – řidičské průkazy, registr řidičů atd. …………………………………..…

   oo

 

 Vyhláška č. 82/2012 Sb. – silniční kontroly vozidel, nebezpečné závady ………………………..

   oo

 

 Zákon č. 247/2000 Sb. – provádění výuky v autoškolách, školení řidičů atd. ……………………

   ooo

 

 Vyhláška č. 167/2002 Sb. – podrobnosti o výuce a výcviku v autoškolách ………………………

   ooo

 

 Vyhláška č. 156/2008 Sb. – profesní způsobilost řidičů …………………………………………….

   oo

 

 Nařízení vlády č. 168/2002 Sb. – pracovní postupy při dopravě …………………………………...

   o

 

 Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – pracovní doba pracovníků v dopravě ………………………….

   o

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdrpr

 

 

 

 

 Zdravotnická příprava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Všeobecně – význam, povinnost poskytnout první pomoc, autolékárnička atd. …………………

   oooo

 

 Prvotní úkony na místě nehody – zajištění místa nehody, život zachraňující úkony ……………

   ooooo

 

 Další úkony – popis úkonů při bezvědomí, oživování (resuscitace) a úrazový šok ……………...

   ooo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opakprezk

 

 

 

 

 Opakování a přezkoušení – testy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O předmětu OP a o zkouškách – význam předmětu, jednotlivé části závěrečné zkoušky ………

   oooo

 

 Co nevíte o zkušebních testech – skladba testu, výhody samostatných testových otázek ……...

   oooo

 

 Všechny platné testové otázky rozdělené podle témat (lekcí) ………………………………………

   ooooooo

 

 Závěrečné zkušební testy – pozor, při první chybě se musíme vrátit k samostatným otázkám …

   o

 

 Zkouška z jízdy – video – 10 ukázek, v nichž máme rozpoznat chyby řidiče …………………….

   ooooo