Vyhláška č. 341/2002 Sb.

je s platností od 1. ledna 2015 zrušena,

a je nahrazena vyhláškou č. 341/2014 Sb.