uvod

 

 

 

  § 1 Předmět úpravy

 

 

Elektronické výukové materiály „Autoškola? Pohodlně!“ jsou určeny výhradně autoškolám se zde udělenou licencí a žákům těchto autoškol.

V levé části této stránky je uvedeno doslovné aktualizované znění právního předpisu.

Pravá obrazová část stručně, jasně a názorně shrnuje příslušné ustanovení a dále je opatřena odkazem na podrobný výklad, na zvětšenou obrazovou přílohu atd.

 

cast01

 

 

   Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 47) a upravuje

 

a) práva a povinnosti účastníků provozu na pozemních komunikacích 1),

 

b) pravidla provozu na pozemních komunikacích,

 

c) úpravu a řízení provozu na pozemních komunikacích,

 

d) řidičská oprávnění a řidičské průkazy,

 

e) působnost a pravomoc orgánů státní správy a Policie České republiky (dále jen „policie“) ve věcech provozu na pozemních komunikacích.

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Copyright Zdeněk Schröter – všechna práva vyhrazena

 

 Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz