Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

uvod

 

 

Otázka č. 45

 

Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

 

 

 

 

Povinná výbava (Obr. 1) motorových a přípojných vozidel je pevně stanovena právním předpisem. V současné době ji upravuje vyhláška Ministerstva dopravy číslo 341/2014 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

 

Není tedy na libovůli řidiče, aby si povinnou výbavu sám zvolil. Může si ale nad rámec předepsané výbavy doplnit vozidlo o nepovinnou výbavu (například o vlečné lano nebo o kanystr s palivem).

 

Obr. 1

 

Pro vozidla kategorií M (mezi tato vozidla patří mimo osobních vozidel také mikrobusy a autobusy) a N (mezi tato vozidla patří dodávkové a nákladní vozidla) se požaduje vždy tato výbava:

 

1. Výstražná vesta

Motorová vozidla, s výjimkou motocyklů a mopedů, musí být vybavena oděvním doplňkem s označením z retroreflexního materiálu.

 

 

 

 

 

 

2. Výstražný trojúhelník. (Obr. 2)

Pro vyznačení nouzového stání vozidla na pozemní komunikaci musí být motorová vozidla, s výjimkou vozidel kategorie L (motocyklů), jednonápravových traktorů s přívěsem, speciálních nosičů pracovních adaptérů, motorových vozíků a vozidel o celkové šířce menší než 1,00 m, vybavena přenosným výstražným trojúhelníkem.

 

Obr. 2

 

 

 

 

3. Zakládací klíny. (Obr. 3)

Silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3500 kg a přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem.

 

Silniční motorová a přípojná vozidla se třemi a více nápravami, jednonápravové přívěsy o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg a návěsy musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny.

 

Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.

 

Obr. 3

 

 

 

 

4. Zvedák. (Obr. 4)

Příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.

 

Obr. 4

 

 

 

 

5. Klíč.

Klíč na matice (šrouby) kol vozidla.

 

6. Náhradní kolo. (Obr. 5)

Náhradní kolo (ráfek s pneumatikou), které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N (tedy sílu, kterou bychom vynaložili, při zvednutí břemene o hmotnosti přibližně 49 Kg).

 

V případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry.

 

 

Obr. 5

Povinnost vybavení příručním zvedákem, klíčem na matice a povinnost vybavení vozidla náhradními koly příslušných rozměrů se nevztahuje na

 vozidla, která mají opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik nebo u vozidel kategorií M a N s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,

 městské autobusy, zásahové požární automobily a komunální vozidla, která jsou provozována na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele,

 vozidla, která jsou vybavena prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí; u vozidel kategorie N2, N3, M2 a M3 vybavení prostředky pro bezdemontážní opravu může být nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky;

Toto ustanovení platí obdobně i na přípojná vozidla v soupravě s vozidly kategorie M a N,

 

 

 

 

 

 

7. Pojistky. (Obr. 6)

Náhradní elektrické pojistky, po jedné od každého užitého druhu, pokud jsou v elektrické instalaci používány.

 

8. Žárovky. (Obr. 6)

Jedna náhradní žárovka výměnného zdroje světla od každého druhu užívaného v zařízeních k vnějšímu osvětlení a ke světelné signalizaci a nářadí nutné k jejich výměně, s výjimkou zvláštního světelného výstražného zařízení.

 

Obr. 6

 

 

 

 

9. Hasicí přístroj. (Obr. 7)

Autobus, který má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, musí být vybaven jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B, ostatní autobusy hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B a sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B podle technické normy6).

 

Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umísťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.

 

Obr. 7

Poznámka:

Písmenko „A“, „B“, „C“, označuje typ požáru, který je schopen hasicí přístroj uhasit. Číslo (např. 21) značí velikost požáru, který uhasí. Obecně platí, že čím je větší hasicí schopnost, tedy vyšší číslo, tím je přístroj účinnější. Při zkouškách musí přístroj zdolat dřevěnou hranici dlouhou 21 decimetrů, širokou 5 decimetrů a vysokou 5,6 decimetrů.

 

Třída požáru A:

Požáry pevných látek, jako například dřevo, papír, sláma, uhlí, guma, textil, plasty apod.

 

Třída požáru B:

Požáry kapalin nebo látek přecházejících do kapalného stavu, jako např. benzín, olej, barvy, alkohol, vosk apod.

 

Třída požáru C:

Požáry plynů, jako např. metan, propan, acetylén, vodík

 

Třída požáru D:

Požáry hořlavých kovů, jako např. hliník, hořčík, draslík, sodík

 

Třída požáru F:

Požáry jedlých olejů a tuků – rostlinné nebo živočišné tuky ve fritézách a ostatních kuchyňských přístrojích a zařízeních.

 

 

 

 

 

 

10. Lékárnička podle kategorie vozidla. (Obr. 8)

Každé motorové vozidlo, kromě mopedu a motokola, jednonápravového traktoru s přívěsem a motorového vozíku, musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky pro poskytnutí první pomoci. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční světlo (záření). Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. U vozidel pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umísťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující. Provozovatel vozidla musí lékárničku udržovat v řádném stavu a jednotlivé druhy zdravotnických potřeb obměňovat. Doba použitelnosti jednotlivých druhů zdravotnických potřeb je na nich vyznačena.

 

Velikost lékárničky je dána obsaditelností a druhem určení vozidla. Rozlišujeme více druhů, respektive velikostí lékárniček.

 

Obr. 8

 

 

 

 

Lékárnička velikosti l. - Vozidla s nejméně čtyřmi koly (Obr. 9)

 

 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm) - 3 ks.

 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/cm2) - 3 ks.

 Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) - 2 ks.

 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) - 1 ks.

 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) - 6 ks.

 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) - 1 ks.

 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05mm) - 1 ks.

 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 1 ks.

 Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm - 1 ks.

 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm - 1 ks.

 

Obr. 9

 

 

 

Lékárnička velikosti ll. - Pro vozidla určená pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností do 80 cestujících a vozidla městské hromadné přepravy osob, bez ohledu na jejich obsaditelnost. (Obr. 10)

 

 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) - 5 ks.

 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) - 5 ks.

 Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) - 3 ks.

 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) - 2 ks.

 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) - 12 ks.

 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm) - 3 ks.

 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) - 2 ks.

 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 2 ks.

 Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm - 1 ks.

 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm - 1 ks.

 

Obr. 10

 

 

 

Lékárnička velikosti lll. - Pro vozidla určená pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících. (Obr. 11)

 Obvaz hotový s 1 polštářkem (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) - 10 ks.

 Obvaz hotový s 2 polštářky (šíře nejméně 8cm, savost nejméně 800g/m2) - 10 ks.

 Šátek trojcípý z (netkaného) textilu (délka stran nejméně 960 x 1360 x 960 mm) - 6 ks.

 Náplast hladká cívka (velikost 2,5 cm x 5 m, min. lepivost 7 N/25 mm) - 4 ks.

 Náplast s polštářkem (velikost 8 cm x 4 cm, minimální lepivost 2,5 N/cm) - 18 ks.

 Obinadlo škrtící pryžové (60 x 1250 mm - 5 ks.

 Rouška plastová (20 x 20 cm, tloušťka 0,05 mm) - 4 ks.

 Rukavice pryžové (latexové) chirurgické v obalu - 4 ks.

 Nůžky zahnuté (se sklonem) v antikorozní úpravě se zaoblenými hroty – délka nejméně 14 cm - 1 ks.

 Isotermická fólie o rozměrech nejméně 200 x 140 cm - 1 ks.

 

Obr. 11

 

 

 

 

Pro vozidla kategorií T (traktory) a SS (pracovní stroje samojízdné) platí povinná výbava obdobně s výjimkou povinnosti vybavení příručním zvedákem, klíčem na matice a povinnost vybavení vozidla náhradními koly příslušných rozměrů písmen. Traktor tedy nemusí mít náhradní kolo, zvedák a klíč na matice. (Obr. 12)

 

Obr. 12

 

 

 

 

Přívěsy a návěsy s výjimkou vozidel kategorií O1 (přívěs do 750 kg) a OT1 (přípojná vozidla traktoru, jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje1 500 kg a požárních přívěsů musí mít náhradní kolo s ráfkem a s pneumatikou předepsaného druhu a rozměru upevněné v držáku, který zajišťuje, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N.

Tahač návěsu může mít náhradní kolo umístěno na připojeném návěsu. (Obr. 13)

 

V případě stejných rozměrů pneumatik a stejného provedení kola, může mít jízdní souprava jedno společné náhradní kolo.

 

 

Obr. 13

 

 

 

 

Povinnost mít náhradní kolo se nevztahuje na přívěsy a návěsy kategorie OT (přípojná vozidla traktorů), které jsou provozovány na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele.

 

Pokud jsou vozidla vybavená prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí (Obr. 14), nebo je toto nahrazeno patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky, nemusí být přívěsy a návěsy vybaveny náhradním kolem.

 

Obr. 14