Otázka je zpracována ve formě „koncept“.

 

uvod

 

 

Otázka č. 38

 

Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.

 

 

 

Úkolem pojistek je zabránit větším škodám na elektrických vedeních nebo spotřebičích zapojených do elektrické soustavy vozidla, které by nastaly při poruchách spotřebičů, zkratech či přetížení. V elektrických obvodech se používají buď starší válcové pojistky (keramické tavné), které se vkládají mezi pružné kontakty, nebo novější ploché pojistky s nožovými kontakty, které se zasouvají do svorkovnice.

 

Funkce spočívá v přetavení vodiče při průtoku určité velikosti proudu a tím k přerušení elektrického obvodu. Jeli tedy například pojistka konstruována jako 10A jmenovitého proudu, pak při průtoku proudu jmenovité hodnoty 10A dojde k přetavení vodiče propojujícího oba kontakty pojistky.

 

 

 

 

 

Funkci pochopíme nejlépe na příkladech:

Seřizování zpětných zrcátek je u většiny moderních nákladních vozidel a autobusů elektrické. Je tedy ovládané pomocí elektromotorků. Například v zimním období dojde k přimrznutí pohyblivého zrcadlového sklíčka k nepohyblivému plastovému krytu. Při seřizování se sklíčko nemůže pohybovat. Hrozí spálení elektromotorku. Než k takové škodě dojde, přetaví se tavná pojistka a přeruší elektrický obvod. (Obr. 1a, Obr. 1b)

 

Vozidlo je provozováno delší dobu. Vibracemi a třením například dojde k porušení izolace na přívodním kabelu k osvětlení. Vodič se dotkl vodivé kovové části karoserie. Došlo ke zkratu. Vodičem začíná protékat větší množství proudu. Jakmile velikost proudu dosáhne jmenovité hodnoty na tavné pojistce, vodivé vlákno se přetaví a elektrický obvod se přeruší. Zabrání se tak škodě na elektrickém vedení a možnému vzniku požáru.

 

Přes noc se v zimním období vytvořila námraza na bočním okně. Sníh na okně mírně roztál a znovu zamrzl. Řidič netuší jak silná a pevná je ledová krusta a zapne stahování bočního okénka. Motorek se snaží otáčet, ale ledová krusta je silnější. Proud potřebný k roztočení motorku začne narůstat. Dojde k dosažení proudové hodnoty tavné pojistky, přetavení vodivého vlákna a přerušení elektrického obvodu. Motorek se nespálí.

 

Obr. 1a

 

Obr. 1b

 

 

 

 

 

Důležité zásady.

 Používáme jen pojistky o proudových hodnotách, které pro jednotlivé elektrické okruhy, předepisuje výrobce vozidla.

 Přepálenou pojistku nikdy nenahrazujeme pojistkou vyšší proudové hodnoty.

 Přepálené pojistky neopravujeme, vždy používáme jen nové. Dojde-li k přepálení náhradní pojistky, je důležité vyhledat příčinu a odstranit ji.

 

Druhy pojistek ve vozidlech se rozlišují dle proudové hodnoty, ale také jejich skutečné fyzické velikosti a tvaru.

Proudová hodnota je na pojistkách vyznačena číslem (např. 10 = 10A) a tělo pojistky je pro snadnější orientaci barevně odlišeno (např. červená = 10A). (Obr. 2)

 

Obr. 2

 

 

 

 

 

Umístění

Pojistky jsou umístěny zpravidla v kabině řidiče. Jde o základní pojistky přístupné běžné obsluze. Nelze určit přesné a konkrétní místo v kabině. K určení konkrétního místa nám pomůže návod k obsluze.

Snahou každého výrobce je umístit pojistky do takového prostoru ve vozidle, který není obtížně přístupný, ale zároveň zabránit řidiči jejich výměnu za jízdy. (Obr. 3)

 

Další skupinu pojistek můžeme u některých vozidel najít v motorovém prostoru.

 

Obr. 3

 

 

 

 

Poznámka

Nejmodernější nákladní vozidla nejsou vybavena pojistkami, ale při přetížení konkrétního obvodu zasahuje řídící jednotka a tento obvod odstaví. (Obr. 4)

 

Obr. 4