otazka

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 13 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

Otázka č. 06060086/1 bod

1/13

 

 

Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.

 

 

S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.

 

 

Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 13 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

Otázka č. 06060086/1 bod

1/13

 

 

Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.

 

 

S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.

 

 

Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka se vztahuje k ustanovením

vyhlášky č. 82/2012 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 13 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

Otázka č. 06060086/1 bod

1/13

 

 

Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.

 

 

S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.

 

 

Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka se vztahuje k ustanovením

vyhlášky č. 82/2012 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Otázka bez obrazové podpory

Celkem 13 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Zjistíme-li závady na brzdovém systému, které zjevně znemožňují účinně zastavit vozidlo a tím ohrožují bezpečnost provozu na pozemních komunikacích:

Otázka č. 06060086/1 bod

1/13

 

 

Vozidlo nesmí být užito k provozu na pozemních komunikacích, smí však být vlečeno na tyči.

 

 

S vozidlem lze přiměřenou rychlostí dojet jen do nejbližšího místa, kde lze závadu odstranit.

 

 

Vozidlo lze provozovat na pozemních komunikacích na základě jednorázového povolení policie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka se vztahuje k ustanovením

vyhlášky č. 82/2012 Sb. a zákona č. 361/2000 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz