otazka

 

Otázka bez obrazové podpory

 

Text u této otázky

nekoresponduje zcela přesně s novelizovaným právním předpisem.

 

U některé otázky lze i polemizovat o tom,

že žádná z odpovědí není zcela správná.

 

Ministerstvo dopravy ve Věstníku dopravy

však tyto otázky i po novelizaci předpisu ponechalo jako platné.

Celkem 8 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

Otázka č. 06060437/1 bod

1/8

 

 

Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

 

 

Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.

 

 

Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-a

 

 

Otázka bez obrazové podpory

 

Text u této otázky

nekoresponduje zcela přesně s novelizovaným právním předpisem.

 

U některé otázky lze i polemizovat o tom,

že žádná z odpovědí není zcela správná.

 

Ministerstvo dopravy ve Věstníku dopravy

však tyto otázky i po novelizaci předpisu ponechalo jako platné.

Celkem 8 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

Otázka č. 06060437/1 bod

1/8

 

 

Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

 

 

Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.

 

 

Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka se vzdáleně vztahuje k ustanovením

vyhlášky č. 82/2012 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-b

 

 

Otázka bez obrazové podpory

 

Text u této otázky

nekoresponduje zcela přesně s novelizovaným právním předpisem.

 

U některé otázky lze i polemizovat o tom,

že žádná z odpovědí není zcela správná.

 

Ministerstvo dopravy ve Věstníku dopravy

však tyto otázky i po novelizaci předpisu ponechalo jako platné.

Celkem 8 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

Otázka č. 06060437/1 bod

1/8

 

 

Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

 

 

Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.

 

 

Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka se vzdáleně vztahuje k ustanovením

vyhlášky č. 82/2012 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

volba-c

 

 

Otázka bez obrazové podpory

 

Text u této otázky

nekoresponduje zcela přesně s novelizovaným právním předpisem.

 

U některé otázky lze i polemizovat o tom,

že žádná z odpovědí není zcela správná.

 

Ministerstvo dopravy ve Věstníku dopravy

však tyto otázky i po novelizaci předpisu ponechalo jako platné.

Celkem 8 otázek na téma

„Technické podmínky provozu“

 

 

Další otázka

 

 

 

Posun mezi otázkami

 

 

 

 

 

Nelze-li přepnout dálková světla na potkávací nebo způsobují-li světlomety oslnění:

Otázka č. 06060437/1 bod

1/8

 

 

Vozidlo nesmí být užito v provozu na pozemních komunikacích.

 

 

Vozidlo smí být užito při zapnutých obrysových světlech.

 

 

Vozidlo smí být užito pouze za nesnížené viditelnosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

Otázka se vzdáleně vztahuje k ustanovením

vyhlášky č. 82/2012 Sb.

 

 

 

 

 

 

 

Autoškola? Pohodlně!www.schroter.cz